Du skal logge ind for at skrive en note

Elektronikbøger er ofte altomfattende i et forsøg på at beskrive alle de på markedet tilgængelige elementer.

I denne iBog er fokus dog lagt anderledes.

Her er med vilje udeladt en lang række specielle komponenter, og i stedet fokuseret på en mindre gruppe af såvel passive som aktive enheder.

F.eks. finder man ikke alle typer CMOS kredse gennemgået, og ikke alle detaljer i PIC processoren forklares. Årsagen hertil er, at iBogens fokus er lagt strengt på at give eleverne en funktionel forståelse. En forståelse, der gerne skulle lede eleven til at kunne fremstille sin egen elektronik - i praksis.

Formålet med denne udvælgelse er derfor ikke, som eleverne ofte tænker, "hvor lidt kan jeg klare mig med". Men snarere et udtryk for, at en gennemgang af mange forskellige elementer kan mudre vandene og vanskeliggøre den første forståelse af elektronikken.

Efter at have forstået og arbejdet med de basale elementer, kan læseren derfor fortsætte med at studere de mange andre udførlige lærebøger, der findes på området. Så det betyder, at fordybelsen i de mange CMOS komponenter, i andre fabrikater af gate arrays, eller de specielle detaljer bag PIC processorens EE-RAM kan eleverne opnå gennem den meget store mængde litteratur om emnerne og igennem firmaernes datablade.

Ofte er det vanskeligt for den der starter med elektronik at forstå hvordan strømme og spændinger kan arbejde sammen for at skabe alle de spændende kredsløb. Derfor er der her i iBogen indsat mere end 50 dynamiske simulationer der anskueliggør de enkelte temaer. Samtidig er simulatoren ikke en fastlåst model, men et simulerings værktøj der er frit tilgængeligt for den studerende.

En litteraturliste med kommentarer vil lede læseren til den litteratur, jeg har fundet bedst, men naturligvis findes der utallige andre kilder til yderligere viden om elektronik.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635648. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018