Elektronik – Fra komponent til mikrocontroller er en lærebog, der spænder fra begynderniveau til det gymnasiale A-niveau. iBogen er beregnet specielt til undervisningen i teknikfaget elektronik på htx.

Køb adgang til Elektronik – Fra komponent til mikrocontroller

Redaktion

  • Klaus Marthinus
  • John Ellekrog

Det får du med iBogen

  • 50 interaktive modeller (Simulationer)
  • 7 opgaver
  • 60 tabeller
  • 400 illustrationer
  • 370 sider

Om Elektronik - fra komponent til mikrocontroller

ISBN: 978-87-616-3564-8

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2011

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Forsiden

Forsidelayout: Mikala Yding

Forsidegrafik: Pablo631/iStockphoto