Elektronik – Fra komponent til mikrocontroller er en lærebog, der spænder fra begynderniveau til det gymnasiale A-niveau. iBogen er beregnet specielt til undervisningen i teknikfaget elektronik på htx.

Det får du adgang til

  • 50 interaktive modeller (Simulationer)
  • 7 opgaver
  • 60 tabeller
  • 400 illustrationer
  • 370 sider

Forfatter

  • Thorleif Bundgaard

Redaktion

  • Klaus Marthinus
  • John Ellekrog

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Forsidegrafik: Pablo631/iStockphoto

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-3564-8

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2011

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761635648. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018